Nøkkel til bedre samarbeid – implementering og bruk av Individuell plan i rusfeltet

Rapporten er basert på arbeidet gjort ved Lassonløkken og Karlsborg rehabiliteringsinstitusjoner, Velferdsetaten, hvor de ansatte har arbeidet målrettet og aktivt med å tilrettelegge for at flere av deres beboere med rusproblemer, får denne rettigheten.

Sentrale myndigheter har tydeliggjort føringer for ivaretagelse av brukermedvirkning, og Individuell plan (IP) skal bidra til bedre samordning og samarbeid på grunnlag av brukerens egne mål. Til tross for dette viser kartlegginger at IP bare i noen grad benyttes. Tall hentet fra BrukerPlan, viser at veldig få personer med rusproblemer har utarbeidet IP, dette gjelder hele landet.

Sist endret: 10.06.2020