Møt våre ansatte – Kirsten Haaland

Kirsten Haaland er ansvarlig for BrukerPlan på KoRus Oslo

 

-Jeg har jobbet i KoRus siden 2016. Som tidligere institusjonssjef for to institusjoner i Velferdsetaten, vet jeg mye om kompetansebehov i kommunen.

Vi i KorRus kan tilby diverse kompetanse som er ønsket av dem som møter mennesker med store utfordringer, og det er svært motiverende.

Det er alltid hyggelig å møte flinke ansatte i Oslo kommune. De jobber hardt for at mennesker skal få det de har krav, på og et så godt liv som mulig.

I dette arbeidet er BrukerPlan et godt verktøy.

Årets kartlegging i BrukerPlan er i full gang. BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i bydeler/kommunene.

Resultatet av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering  av fremtidig tjenester.

Formålet er å sikre tjenesteutvikling i tråd med brukernes behov og en best mulig målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelig ressurser.

Det jeg liker best ved jobben er at vi er «en tjeneste for tjenesten».

Sist endret: 26.03.2019