Møt de ansatte i KoRus – Lena Müller

Lena Müller

 

Lena brenner for fag og formidling, og alle som har vært på kurs eller fått veiledning av Lena har fått kjenne på engasjementet hennes. Hun er hovedansvarlig for metodikken motiverende samtale på KoRus Oslo, og er i tillegg ansvarlig for programmet Rus i barnefamilier. Lena jobber også med eldre og rus.

Lena er utdannet barnevernspedagog og litteraturviter, og har erfaring fra mødrehjem, ungdomstjenester, barnepsykiatri, prosjektarbeid og foreldreveiledning. Hun har en videreutdanning i veiledning fra 2018.

På spørsmål om hva som motiverer og er viktig for henne i arbeidet, svarer hun:

– Det å jobbe tett på, og over tid er alltid en inspirasjon. Som « rusbyråkrat» er det en glede å få veilede og kurse ansatte i bydelene, å kunne bidra inn i andres prosesser. På den måten får jeg kontakt med det ansatte er opptatt av, de de strever med og det de gløder for. Det er inspirerende og viktig.

Sist endret: 05.02.2019