Nyhetsbrev fra LAVterskelnettverket 2019

LAVterskelnettverket er en del av Nasjonal overdosestrategi 2019-2022. Her kan du lese om Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene i Oslo, utskrivningen av opioidholdige legemidler i de skandinaviske landene, forslag til  prøveprosjekt med heroinassistert behandling, om prosjektet «Ungdom og Rus» på legevakten i Oslo, nalokson, og om statusrapporten for LAR-behandlingen i 2018. Dette nyhatsbrevet er laget i samarbeid med KORUS øst.

Ressurser og dokumenter

Lavterskel nyhetsbrev jul 2019

Sist endret: 05.08.2019