Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» for 2017.

Ordningen skal bidra til at alle kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse fra 2020. Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Tilskuddsbeløpet er økt til kr 400 000  pr 100 % psykologstilling.

Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd til formålet prioriteres.

Søknadsfrist:  1. mars 2017 til Fylkesmannen

Budsjettramme: 155 mill. kroner

Ressurser og dokumenter

Nettsteder

Info om tilskuddsordningen

Sist endret: 05.01.2017