Handlingsplan for KoRus Oslo 2018

Denne arbeidsplanen gir en oversikt over KoRus Oslos satsninger i 2018. Arbeidsplanen er lagt opp etter «Utkast til tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KORUS) 2018». Vi har så langt det har vært mulig forsøkt å følge strukturen som er lagt i tilskuddsbrevet. I tillegg har vi også beskrevet andre sentrale arbeidsoppgaver KoRus utfører på oppdrag for Oslo kommune uten at disse nødvendigvis er eksplisitt nevnt i tilskuddsbrevet.

 

Ressurser og dokumenter

Handlingsplan KoRus Oslo 2018

Sist endret: 13.03.2018