Evaluering av Radius-prosjektet

Meningsfulle aktiviteter er nøkkelen til et meningsfullt liv, og for unge med rusutfordringer kan det være mer krevende å finne og følge opp positive aktiviteter på egen hånd. Radius er et aktivitets- og mestringsprosjekt i Uteseksjonen i Oslo hvor unge i alderen 18-25 deltar i selvvalgte aktiviteter sammen med en mentor. De unge møter her en mentor som ser dem for den de er, og alle aktiviteter avtales i fellesskap.  Aktiviteten er et alternativt til rusmisbruk og det er ikke noe krav til at deltakerne er rusfri. Alexander Sollie Hvaring i KoRus Oslo har skrevet rapporten.

Ressurser og dokumenter

Evalueringsrapport Radius

Sist endret: 06.11.2018