Eldre, alkohol og legemidler – prosjekt NERO

Når man blir eldre, endrer kroppen seg, og alkohol og legemidler påvirker på en annen måte. Befolkningen blir stadig eldre, og KORUS Oslos nyskapende prosjekt «NERO» lanserte i dag kartleggingsrapporten «Kompetanse om eldre, alkohol og legemidler i hjemmetjenesten, Bydel Sagene» for ledere i bydelen. Rapporten er en del av bydelens NERO-prosjekt (Nettverk eldre og rus Oslo), og skal ligge til grunn for utarbeidelse av et kompetanseprogram om aldring, alkohol og legemiddelbruk for hjemmetjenesten.

Her kan du lese mer: https://www.korusoslo.no/tidlig-intervensjon/aldring-alkohol-og-legemidler/

F.v. Runa Frydenlund, Lena Müller, prosjektleder Iren Moen, Sara Warhuus og Skule Wigenstad står bak rapporten.

Sist endret: 03.09.2019