Den europeiske narkotikarapporten for 2019 er lansert

Hovedfunn

  • mer og renere kokain, som er det mest brukte stimulerende rusmiddelet
  • digitalisering av markedsplasser for kjøp og salg, bestilling til hjemlevering
  • heroinproduksjon innad i EU øker, heroinen er ren og prisene stabile
  • cannabis er det mest brukte rusmiddelet – anslagsvis 1 prosent av alle europeere bruker daglig eller nesten daglig
  • behandling – økning i antallet som oppgir cannabis som hovedgrunn til at de søker seg til behandling
  • syntetiske stoffer produseres i større grad innad i Europa

Europeisk narkotikarapport – trender og utvikling 2019

 

 

Sist endret: 06.06.2019