50 år med oppsøkende arbeid i Oslo

Kompetansesenteret, bydelsutekontaktene og Uteseksjonen har alle bidratt til denne jubileumsboken om det oppsøkende feltets historie i Oslo. Boken begynner med Ungdomskontorets arbeid i rusmiljøet i Slottsparken, og beskriver ulike epoker og faglige perspektiv fra da og frem til dagens situasjon, der det nå er oppsøkende tjenester i 13 av Oslos 15 bydeler, samt Uteseksjonen som har omlag 40 faste stillinger.  Boken er ført i pennen av Ola Melbye Pettersen, som også er i ferd med å sammenfatte Oslostandarden for oppsøkende sosialt arbeid med utsatte unge, som lanseres i løpet av våren.

Vi gratulerer det oppsøkende feltet, og ønsker velkommen til årets Gatenærkonferanse 2.-3. juni!

Her kan du laste ned boken 50 år med oppsøkende sosialt arbeid i Oslo

Sist endret: 06.03.2020